FÅGELLÅTFRÅGAN                 Tillbaka

 
Lyssna på en fågel genom att klicka på ett blått nummer. Ge numret
till den fågel som låter så. Peka på namnet så får du veta mer om den!
 

  1   = Blåhake   = Drillsnäppa
  2   = Koltrast   = Gransångare
  3   = Rödhake   = Kricka
  4   = Svartvit flugsnappare   = Talgoxe
  5   = Trädgårdssångare   = Taltrast
                 
  6   = Bofink   = Gråsparv
  7   = Gulsparv   = Rosenfink
  8   = Lövsångare   = Sädesärla
  9   = Rödstjärt   = Vaktel
  10   = Trädpiplärka        
            = Spillkråka
  11   = Dalripa   = Storlom
  12   = Gräsand   = Storspov
  13   = Korp   = Sångsvan
  14   = Nötkråka   = Trana
 
 

Det här är ett urval av fåglar som är vanliga eller åtmintone observerade
vid något tillfälle i Tväråmark med omgivningar vid slutet av tjugonde seklet

 

/ Tore Ericsson