Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Om den här sajten ...  · 2006-01-01 00:00


… som är tänkt för bland annat diverse uppfattningsdeklarationer och minnesanteckningar: Den är till att börja med ett experiment.

Syftet är att undersöka användbarheten mest för propagandaspridning och informationsansamling.

Det är min förhoppning att både propagandan och informationen i första hand ska vara till nytta och jag hoppas att inte förarga alltför många.

Du få gärna medverka – direkt genom att kommentera artiklarna eller med egna artiklar som skribent efter överenskommelse.

Reflexion i november 2008:
En särskild fördel med att spara dokumentation av någon aktivitet eller företeelse på det här sättet är att den ”officiellt utgivna” versionen enkelt kan uppdateras. Sådant som finns sparat på papper i ett okänt antal kopior är svårare att aktualisera!