Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Mera kurser i webbdesign  · 2010-03-17 16:21


Kursen i CSS-baserad webbdesign gav mersmak och jag klarade av två kurser till på Institutionen för informatik under höstterminen 2009 med avslutning i januari 2010:

Den första kursen  ger förståelse för, och praktisk kunskap i, hur webbsidors dynamiska beteende kan formas. Två centrala begrepp är Document Object Model (DOM) och JavaScript.

DOM är ett standardiserat sätt för webbläsare att bygga upp en modell av en webbsida. JavaScript används för att skapa dynamiska webbsidor genom att manipulera och förändra en webbsidas DOM.

Kursen introducerar också användningen av moderna webbutvecklingstekniker (AJAX) och visar hur detta underlättas med hjälp av scriptbibliotek.

Den här kursen gjorde jag helt ”på distans”, d.v.s. hemma.

Den andra kursen  behandlar design av dynamiska webbplatser i vilka information hämtas från och lagras i relationella databaser. Den ger dig grunderna i databasteori samt kunskaper och färdigheter i design av databaser.

Under kursen behandlas bl.a. datamodellering, normalisering, transaktionshantering och frågespråk. Vidare innefattar den skapande av webb-baserade tillämpningar där data hämtas från och lagras i databaser genom användning av scriptspråket PHP.

Den här kursen krävde viss närvaro i MIT-huset på universitetet för några föreläsningar och ”workshop”-övningar (sådär en tre-fyra halvdagar, om jag minns rätt).

Från kursens sista uppgift (ett enkelt bloggsystem i form av en webbapplikation i PHP som är sammankopplad till en underliggande MySQL-databas):
Kursuppgift ht 2009

Mina verktyg:  Desamma som beskrivs för CSS-baserad webbdesign.

Rekommenderas!


 
avdelning: Datorbruk   ämne:  

När XP-datorn gjorde sig oåtkomlig


kommentera:

 
     
 
 
 
Upp
Om du misstänker att jag inte fått din kommentar: Skicka samma kommentar igen! Jag vill gärna visa din kommentar om den rör artikeln men har inte själv kontroll över att alla servrar fungerar... / Tore