Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Femhundra miljarder olika träd  · 2009-02-18 21:58


Kan 500 miljarder olika träd komma från bara tre ursprungsträd?

Svaret är ja – många gånger om!

Ett räkneexempel med bara en enda egenskap räcker (i verkligheten tillkommer kombinationsmöjligheter av många egenskaper).

Antal genvarianter (alleler) per gen (locus) i hög frekvens är ganska få, ofta <10, ta 5 som exempel. En egenskap styrs av kanske 10–20 betydelsefulla gener, ta 10 som exempel. Antal möjliga genotyper vid n = 5 alleler i vardera 10 gener (loci) blir [(n2 + n)/2]10 = 576650390625 ≈ 577·109 stycken, vilket motsvarar 577 Mha med 1000 träd per ha, att jämföra med Sveriges totala landareal (40,8 Mha) och totala skogsmarksareal (23,4 Mha).

Det minsta antal träd som behövs för att ”rymma” alla de 5·10 = 50 allelerna är tre, d.v.s. tre träd kan innehålla all nödvändig genetisk information för att generera 577 miljarder olika avkommor. Detta kan förstås inte realiseras i praktiken, men den potentialen finns där!

Ger räkneexemplet någon vägledning för den principiella synen på ”genetiskt bevarande”?

Här kan tillfogas att termen ”genbevarande”, vilken ibland används, inte är så väl vald eftersom generna i sig är förutsättningen för att en organism överhuvudtaget finns till, d.v.s. genbevarande = artbevarande (genuppsättningen är artspecifik).

Man avser snarare bevarande av genvarianter (alleler) eller genotyper (individer med vissa kombinationer av alleler). Att bevara alla möjliga genotyper är enligt räkneexemplet omöjligt eftersom de inte ens kan existera alla samtidigt (utrymmesbrist på jordytan). Att begränsa sig till att bevara alleler bör vara lättare med tanke på exemplets tre träd. I själva verket bör man tala om bevarande av genetisk variation, vilket kan översättas med bevarande av ett tillräckligt antal genotyper så att värdefulla alleler inte förloras.


 
avdelning: Allmänt   ämne:  

”Tomten” av Viktor Rydberg Regeringens fråga till skogsbruket


kommentera:

 
     
 
 
 
Upp
Om du misstänker att jag inte fått din kommentar: Skicka samma kommentar igen! Jag vill gärna visa din kommentar om den rör artikeln men har inte själv kontroll över att alla servrar fungerar... / Tore