Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Hans Roslings världsstatistik  · 2010-03-05 11:50


Ur GAPMINDER: Hans Rosling shows the best stats you’ve ever seen, presented in February 2006, and his new insights on poverty, presented in Mars 2007 (eller se en föreläsning på svenska!)

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Att minnas från året 2009  · 2009-12-12 10:20   (1 komm.)


Barack Obama, Dr. Berlin, vargjakt, Berlinmuren och Östeuropa, månlandning, Gruvtolvan, gener, Selma Lagerlöf, naturskydd, Charles Darwin, slaget i Sävar, …

    mera    kommentarer: 1
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Survival of the fittest  · 2009-02-18 23:09   (5 komm.)


”Survival of the fittest” betyder inte att den ”starkaste överlever”, utan att den ”bäst anpassade överlever” — och får flest avkommor …

    mera    kommentarer: 5
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Hela världen består av GMO  · 2009-02-18 22:21   (4 komm.)


Med anledning av Darwin-året är det kanske möjligt att påstå att hela vår värld är uppbyggd av GMO!

    mera    kommentarer: 4
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Regeringens fråga till skogsbruket  · 2009-02-18 22:13


Vilka effekter kan en ökad användning av förädlat plantmaterial komma att ha på den genetiska variationen och trädens känslighet för skadegörare?

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Femhundra miljarder olika träd  · 2009-02-18 21:58


Kan 500 miljarder olika träd komma från bara tre ursprungsträd? – Svaret är ja – många gånger om!

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Introduktion till Matematiken  · 2008-11-22 19:28


Det finns en ganska trevlig bok som berättar om att matematik egentligen är en lek: Introduktion till Matematiken av Tord Ganelius

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Sjuksköterskeupproret  · 2008-03-29 15:37   (2 komm.)


När vi förr eller senare blir tvingade att rekonstruera hälso- och sjukvården på de verkligt behövandes villkor (inklusive dem som saknar förutsättningar att själva vara rationella vårdväljare) …

    mera    kommentarer: 2
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Juvelen Ön i Umeå  · 2006-12-26 03:09   (1 komm.)


Ön är Umeås juvel skriver Gunnar Kulldorf på Västerbottens-Kurirens debattsida. Läs hela artikeln i VK!

    mera    kommentarer: 1
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Planera Umeås framtid med förståndet!  · 2006-12-16 02:22


Behåll E4 genom Umeå! Tätbebygg inte Ön! Låt inte byggindustrin lura er!

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Äldre artiklar