Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Skogforsk i Sävar  · 2018-11-21 14:56


Sävarstationen är av världsintresse

Den del av Skogforsk som finns i Sävar bedriver växtförädling av skogsträd för norra Sverige, vilket inga andra gör (men många hjälper till) …

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Norrbotniabanan genom Sävar  · 2018-06-16 23:36   (4 komm.)


Har de ansvariga hos Umeå kommun glömt att Norrbotniabanan främst är avsedd för godstransport? Varför kan inte kommunkontoret tänka sig ett Sävar med både järnvägsstation och internationellt framstående skogsträdsförädling?

    mera    kommentarer: 4
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Survival of the fittest  · 2009-02-18 23:09   (5 komm.)


”Survival of the fittest” betyder inte att den ”starkaste överlever”, utan att den ”bäst anpassade överlever” — och får flest avkommor …

    mera    kommentarer: 5
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Hela världen består av GMO  · 2009-02-18 22:21   (4 komm.)


Med anledning av Darwin-året är det kanske möjligt att påstå att hela vår värld är uppbyggd av GMO!

    mera    kommentarer: 4
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Regeringens fråga till skogsbruket  · 2009-02-18 22:13


Vilka effekter kan en ökad användning av förädlat plantmaterial komma att ha på den genetiska variationen och trädens känslighet för skadegörare?

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Sjuksköterskeupproret  · 2008-03-29 15:37   (2 komm.)


När vi förr eller senare blir tvingade att rekonstruera hälso- och sjukvården på de verkligt behövandes villkor (inklusive dem som saknar förutsättningar att själva vara rationella vårdväljare) …

    mera    kommentarer: 2
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Juvelen Ön i Umeå  · 2006-12-26 03:09   (1 komm.)


Ön är Umeås juvel skriver Gunnar Kulldorf på Västerbottens-Kurirens debattsida. Läs hela artikeln i VK!

    mera    kommentarer: 1
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Visst finns jultomten!  · 2006-12-22 19:28   (1 komm.)


Är inte ”jultomteriet” ett skådespel med vissa givna underförstådda förutsättningar som omfattas mer eller mindre alltefter deltagarnas ålder och roller?

    mera    kommentarer: 1
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Planera Umeås framtid med förståndet!  · 2006-12-16 02:22


Behåll E4 genom Umeå! Tätbebygg inte Ön! Låt inte byggindustrin lura er!

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Ön i Ume älv i Umeå  · 2006-11-14 07:37


Det är förunderligt att man nu planerar att tätbebygga Ön

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Äldre artiklar