Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Skogforsk i Sävar  · 2018-11-21 13:56


Sävarstationen är av världsintresse

Den del av Skogforsk som finns i Sävar bedriver växtförädling av skogsträd för norra Sverige, vilket inga andra gör (men många hjälper till) …

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Norrbotniabanan genom Sävar  · 2018-06-16 21:36   (4 komm.)


Har de ansvariga hos Umeå kommun glömt att Norrbotniabanan främst är avsedd för godstransport? Varför kan inte kommunkontoret tänka sig ett Sävar med både järnvägsstation och internationellt framstående skogsträdsförädling?

    mera    kommentarer: 4
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

”Tomt’n hansch ’n-Viktor” på svenska  · 2010-12-15 22:09


Tolkning till svenska av ”Tomt’n hansch ’n-Viktor”, en bygdemålsfärgad och lite sorgesam travesti på ”Tomten” av Viktor Rydberg

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Hans Roslings världsstatistik  · 2010-03-05 10:50


Ur GAPMINDER: Hans Rosling shows the best stats you’ve ever seen, presented in February 2006, and his new insights on poverty, presented in Mars 2007 (eller se en föreläsning på svenska!)

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Att minnas från året 2009  · 2009-12-12 09:20   (1 komm.)


Barack Obama, Dr. Berlin, vargjakt, Berlinmuren och Östeuropa, månlandning, Gruvtolvan, gener, Selma Lagerlöf, naturskydd, Charles Darwin, slaget i Sävar, …

    mera    kommentarer: 1
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Survival of the fittest  · 2009-02-18 22:09   (5 komm.)


”Survival of the fittest” betyder inte att den ”starkaste överlever”, utan att den ”bäst anpassade överlever” — och får flest avkommor …

    mera    kommentarer: 5
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Hela världen består av GMO  · 2009-02-18 21:21   (4 komm.)


Med anledning av Darwin-året är det kanske möjligt att påstå att hela vår värld är uppbyggd av GMO!

    mera    kommentarer: 4
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Regeringens fråga till skogsbruket  · 2009-02-18 21:13


Vilka effekter kan en ökad användning av förädlat plantmaterial komma att ha på den genetiska variationen och trädens känslighet för skadegörare?

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Femhundra miljarder olika träd  · 2009-02-18 20:58


Kan 500 miljarder olika träd komma från bara tre ursprungsträd? – Svaret är ja – många gånger om!

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

”Tomten” av Viktor Rydberg  · 2008-12-24 20:20


Några kommentarer (och länkar) med anledning av att Tomt’n hansch ’n-Viktor dök upp för ungefär ett år sedan

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Äldre artiklar