Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Skogforsk i Sävar  · 2018-11-21 14:56


Sävarstationen är av världsintresse

Den del av Skogforsk som finns i Sävar bedriver växtförädling av skogsträd för norra Sverige, vilket inga andra gör (men många hjälper till) …

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Norrbotniabanan genom Sävar  · 2018-06-16 23:36   (4 komm.)


Har de ansvariga hos Umeå kommun glömt att Norrbotniabanan främst är avsedd för godstransport? Varför kan inte kommunkontoret tänka sig ett Sävar med både järnvägsstation och internationellt framstående skogsträdsförädling?

    mera    kommentarer: 4
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

”Tomt’n hansch ’n-Viktor” på svenska  · 2010-12-15 23:09


Tolkning till svenska av ”Tomt’n hansch ’n-Viktor”, en bygdemålsfärgad och lite sorgesam travesti på ”Tomten” av Viktor Rydberg

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Mera kurser i webbdesign  · 2010-03-17 16:21


Kursen i CSS-baserad webbdesign gav mersmak

    mera    kommentera!
 
avdelning: Datorbruk   ämne:    
 

Hans Roslings världsstatistik  · 2010-03-05 11:50


Ur GAPMINDER: Hans Rosling shows the best stats you’ve ever seen, presented in February 2006, and his new insights on poverty, presented in Mars 2007 (eller se en föreläsning på svenska!)

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

När XP-datorn gjorde sig oåtkomlig  · 2009-12-30 20:07


Det gick inte att logga in. Direkt vid inloggningdförsök startade utloggning, även vid försök till start i felsäkert läge och så vidare, viruskatastrof!?

    mera    kommentera!
 
avdelning: Datorbruk   ämne:    
 

Att minnas från året 2009  · 2009-12-12 10:20   (1 komm.)


Barack Obama, Dr. Berlin, vargjakt, Berlinmuren och Östeuropa, månlandning, Gruvtolvan, gener, Selma Lagerlöf, naturskydd, Charles Darwin, slaget i Sävar, …

    mera    kommentarer: 1
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

En kurs i webb-design  · 2009-09-09 23:56


Efter att ha sysslat en del från och till med webbsidor sedan många år ville jag ta reda på var jag befann mig kompetensmässigt mätt med akademiska mått

    mera    kommentera!
 
avdelning: Datorbruk   ämne:    
 

Avelsvärdering, tall  · 2009-03-13 21:13


Avelsvärdering av fem egenskaper med data från fem genetiska tester efter 20 år i fält

    mera    kommentera!
 
avdelning: Datorbruk   ämne:    
 

Spatialanalys och fleregenskapsanalys  · 2009-03-03 16:05


Spatialanalys och fleregenskapsanalys av ett avkommeförsök med tall

    mera    kommentera!
 
avdelning: Datorbruk   ämne:    
 

Äldre artiklar